Objects in the sky tonight

 Planet
 
Uranus Celestial motion
Uranus
6 64° 3
Dusk
00:23
 Globular Cluster
M13 / NGC6205 Celestial motion
M13 / NGC6205 Hercules Globular Cluster
6 54° 8'x8'
01:42
Dawn
 Open Cluster
 
M48 / NGC2548 Celestial motion
M48 / NGC2548
6 47° 54'
19:36
05:22
 Open Cluster
 
NGC2477 Celestial motion
NGC2477
6 13° 27'
22:26
01:49
 Open Cluster
 
M50 / NGC2323 Celestial motion
M50 / NGC2323
6 43° 16'
Dusk
04:00
 Open Cluster
 
NGC2169 Celestial motion
NGC2169
6 65° 5'
Dusk
04:16
 Open Cluster
 
M36 / NGC1960 Celestial motion
M36 / NGC1960
6 85° 12'
Dusk
04:56
 Star
 
NGC5856 Celestial motion
NGC5856
6 62° -
01:14
Dawn
 Bright Nebula
 
NGC2238 Celestial motion
NGC2238
6 56° 1.3°x3600"
Dusk
04:10
 Open Cluster
NGC2301 Celestial motion
NGC2301 Great Bird Cluster
6 51° 12'
Dusk
04:16
 Open Cluster
 
NGC7160 Celestial motion
NGC7160
6 43° 7'
Dusk
Dawn
 Globular Cluster
 
M12 / NGC6218 Celestial motion
M12 / NGC6218
6 32° 15'
03:54
Dawn
 Open Cluster
NGC884 Celestial motion
NGC884 chi Per Cluster
6 72° 30'
Dusk
04:27
 Open Cluster
 
M46 / NGC2437 Celestial motion
M46 / NGC2437
6 38° 27'
19:37
04:17
 Open Cluster
 
NGC1746 Celestial motion
NGC1746
6 75° 42'
Dusk
03:44
 Open Cluster
 
NGC1545 Celestial motion
NGC1545
6 79° 18'
Dusk
05:10
 Open Cluster
 
M93 / NGC2447 Celestial motion
M93 / NGC2447
6 29° 22'
20:20
03:40
 Globular Cluster
 
M3 / NGC5272 Celestial motion
M3 / NGC5272
6 79° 19'
23:15
Dawn
 Open Cluster
 
NGC2546 Celestial motion
NGC2546
6 15° 41'
22:32
02:22
 Open Cluster
 
M38 / NGC1912 Celestial motion
M38 / NGC1912
6 87° 21'
Dusk
04:55